1. Dữ Liệu Cá Nhân
1. Trong Chính sách Bảo mật này, “Dữ liệu Cá nhân” bao gồm bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin có thể dùng để xác định danh tính của bạn (a) từ dữ liệu đó; hoặc (b) từ dữ liệu đó và các thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có khả năng truy cập. Ví dụ về Dữ liệu Cá nhân mà bạn có thể cung cấp cho chúng tôi bao gồm (tùy thuộc vào tương tác của bạn với chúng tôi):
(a) tên của bạn, số CMND, hộ chiếu hoặc số nhận diện khác, số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến bạn mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi dưới mọi hình thức thông qua việc gửi hoặc các hình thức tương tác khác;
(b) thông tin sử dụng trang web và dịch vụ của READS, bao gồm cookie và địa chỉ IP, nhưng chỉ trong phạm vi mà READS có thể nhận diện bạn từ thông tin đó;
(c) thông tin về việc sử dụng và tương tác của bạn với trang web và / hoặc dịch vụ của chúng tôi bao gồm thông tin về máy tính và kết nối, khả năng của thiết bị, băng thông, số liệu thống kê về lượt xem trang và lưu lượng truy cập đến và từ trang web của chúng tôi.

2. Thu thập dữ liệu cá nhân
2.1 Thông thường, READS thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các cách sau:
(a) khi gửi biểu mẫu liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của chúng tôi;
(b) khi đăng ký hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi trên các trang web do chúng tôi sở hữu hoặc vận hành, hoặc khi đăng ký làm thành viên của các trang web do chúng tôi sở hữu và/hoặc vận hành, hoặc sử dụng các dịch vụ trên các trang web đó;
(c) khi yêu cầu chúng tôi liên lạc với bạn;
(d) khi được liên lạc và trả lời với các đại diện và đại lý marketing của chúng tôi;
(e) khi phản hồi với yêu cầu bổ sung Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi;
(f) khi yêu cầu được đính kèm email hoặc danh sách gửi thư khác;
(g) khi phản hồi với các chương trình khuyến mãi vả đề nghị khác của chúng tôi;
(h) khi chúng tôi nhận được lời giới thiệu từ các đối tác kinh doanh và bên thứ ba, ví dụ: nơi bạn đã được họ giới thiệu;
(i) khi gửi Dữ liệu Cá nhân của bạn cho chúng tôi vì bất kỳ lý do nào khác.
2.2 Việc bạn duyệt trang web của chúng tôi sẽ thường trên danh nghĩa là ẩn danh nhưng hãy vui lòng tham khảo thêm bên dưới về các cookie.
2.3 Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào liên quan đến bên thứ ba (ví dụ: thông tin của vợ/chồng, con cái, cha mẹ, nhân viên và/hoặc đại diện được ủy quyền), bằng cách gửi thông tin đó cho chúng tôi, bạn đại diện với chúng tôi rằng bạn đã có được sự đồng ý của bên thứ ba để bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu Cá nhân của họ cho các mục đích tương ứng.
2.4 Bạn nên đảm bảo rằng tất cả Dữ liệu Cá nhân được gửi cho chúng tôi là đầy đủ, chính xác, và đúng với sự thật. Việc đưa ra dữ liệu không chính xác có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi mà bạn đã yêu cầu.

3. Mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn
3.1 Thông thường, READS thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
(a) trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn và trả lời các khiếu nại;
(b) liên kết bất kỳ Dữ liệu Cá nhân được lưu liên quan đến bạn cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;
(c) xác minh danh tính của bạn;
(d) bảo vệ và thực thi các quyền và nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của chúng tôi;
(e) tuân thủ mọi quy tắc, luật pháp và quy định hiện hành, quy tắc thực thi hoặc hướng dẫn hoặc hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra của các cơ quan có liên quan; và/hoặc
(f) bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên.
3.2 Ngoài ra, READS có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn vì các mục đích sau, tùy thuộc vào mối quan hệ thiết yếu của chúng tôi với bạn:
(a) Nếu bạn gửi quảng cáo cho chúng tôi thông qua bất kỳ cổng quảng cáo trực tuyến nào khác của chúng tôi:
(i) để xác minh và xử lý các chi tiết cá nhân và các khoản thanh toán được thực hiện cho việc đăng quảng cáo;
(ii) liên lạc với bạn để thông báo về các thay đổi và phát triển đối với các chính sách, điều khoản và điều kiện của READS và thông tin quản trị khác, bao gồm các mục đích phục vụ bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn;
(iii) giải quyết khiếu nại và xử lý các yêu cầu và thắc mắc; và
(iv) tiến hành nghiên cứu thị trường để phân tích thống kê, lập hồ sơ và thống kê để cải thiện các dịch vụ cung cấp cho bạn.
3.3 Ngoài ra, trong các trường hợp Đạo luật cho phép, READS cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn vì các mục đích sau (mà chúng tôi có thể mô tả trong các tài liệu và hợp đồng của chúng tôi là “Mục đích Bổ sung” đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân):
(a) cung cấp dịch vụ, sản phẩm và lợi ích cho bạn, bao gồm các chương trình khuyến mãi, khách hàng thân thiết và hậu mãi;
(b) liên kết dữ liệu cá nhân với dữ liệu khác được thu thập cho các mục đích khác và từ các nguồn khác (bao gồm cả bên thứ ba) liên quan đến việc cung cấp hoặc chào mời các sản phẩm và dịch vụ bất kể từ READS hay các bên thứ ba khác;
(c) điều hành các cuộc thi, giải đấu và tiến hành rút thăm may mắn, nếu cần thiết, để công bố kết quả của các cuộc thi, giải đấu và cuộc rút thăm may mắn này và xác định và liên hệ với người chiến thắng, và để công khai và tiến hành marketing liên quan đến các cuộc thi, giải đấu và cuộc rút thăm may mắn này;
(d) gửi cho bạn thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và phần thưởng đặc biệt hoặc là cho khách hàng của chúng tôi nói chung, hoặc về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà bạn quan tâm; và
(e) tiến hành nghiên cứu thị trường, tìm hiểu và xác định vị trí khách hàng, sở thích và nhân khẩu để chúng tôi xem xét, phát triển và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của mình và cũng phát triển các chương trình tiếp thị và ưu đãi đặc biệt.
3.4 Nếu bạn đã cung cấp (các) số điện thoại Singapore của bạn và cho biết rằng bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo qua số điện thoại Singapore của bạn thì thỉnh thoảng READS có thể liên hệ với bạn bằng (các) số điện thoại Singapore đó (bao gồm thông qua các cuộc gọi thoại, tin nhắn, fax hoặc các phương tiện khác) với thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm giảm giá và ưu đãi đặc biệt).
3.5 Về các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi có thể đã thông báo cụ thể cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu vậy, chúng tôi cũng sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích bổ sung này, trừ khi chúng tôi có thông báo khác cụ thể.

4. Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân
4.1 Thông thường, READS thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích sau:
(a) trả lời các câu hỏi và yêu cầu của bạn và trả lời các khiếu nại;
(b) liên kết bất kỳ Dữ liệu Cá nhân được lưu liên quan đến bạn cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây;
(c) xác minh danh tính của bạn;
(d) bảo vệ và thực thi các quyền và nghĩa vụ pháp lý và hợp đồng của chúng tôi;
(e) tuân thủ mọi quy tắc, luật pháp và quy định hiện hành, quy tắc thực thi hoặc hướng dẫn hoặc hỗ trợ việc thực thi pháp luật và điều tra của các cơ quan có liên quan; và/hoặc
(f) bất kỳ mục đích nào khác liên quan đến bất kỳ điều nào ở trên.
4.2 Ngoài ra, READS có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn vì các mục đích sau, tùy thuộc vào mối quan hệ thiết yếu của chúng tôi với bạn:
(a) Nếu bạn gửi quảng cáo cho chúng tôi thông qua bất kỳ cổng quảng cáo trực tuyến nào khác của chúng tôi:
(i) để xác minh và xử lý các chi tiết cá nhân và các khoản thanh toán được thực hiện cho việc đăng quảng cáo;
(ii) liên lạc với bạn để thông báo về các thay đổi và phát triển đối với các chính sách, điều khoản và điều kiện của READS và thông tin quản trị khác, bao gồm các mục đích phục vụ bạn liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp cho bạn;
(iii) giải quyết khiếu nại và xử lý các yêu cầu và thắc mắc; và
(iv) tiến hành nghiên cứu thị trường để phân tích thống kê, lập hồ sơ và thống kê để cải thiện các dịch vụ cung cấp cho bạn.
4.3 Ngoài ra, trong các trường hợp Đạo luật cho phép, READS cũng có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn vì các mục đích sau (mà chúng tôi có thể mô tả trong các tài liệu và hợp đồng của chúng tôi là “Mục đích Bổ sung” đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân):
(a) cung cấp dịch vụ, sản phẩm và lợi ích cho bạn, bao gồm các chương trình khuyến mãi, khách hàng thân thiết và hậu mãi;
(b) liên kết dữ liệu cá nhân với dữ liệu khác được thu thập cho các mục đích khác và từ các nguồn khác (bao gồm cả bên thứ ba) liên quan đến việc cung cấp hoặc chào mời các sản phẩm và dịch vụ bất kể từ READS hay các bên thứ ba khác;
(c) điều hành các cuộc thi, giải đấu và tiến hành rút thăm may mắn, nếu cần thiết, để công bố kết quả của các cuộc thi, giải đấu và cuộc rút thăm may mắn này và xác định và liên hệ với người chiến thắng, và để công khai và tiến hành marketing liên quan đến các cuộc thi, giải đấu và cuộc rút thăm may mắn này;
(d) gửi cho bạn thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ, ưu đãi và phần thưởng đặc biệt hoặc là cho khách hàng của chúng tôi nói chung, hoặc về các sản phẩm và dịch vụ cụ thể mà bạn quan tâm; và
(e) tiến hành nghiên cứu thị trường, tìm hiểu và xác định vị trí khách hàng, sở thích và nhân khẩu để chúng tôi xem xét, phát triển và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của mình và cũng phát triển các chương trình tiếp thị và ưu đãi đặc biệt.
4.4 Nếu bạn đã cung cấp (các) số điện thoại Singapore của bạn và cho biết rằng bạn đồng ý nhận thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo qua số điện thoại Singapore của bạn thì thỉnh thoảng READS có thể liên hệ với bạn bằng (các) số điện thoại Singapore đó (bao gồm thông qua các cuộc gọi thoại, tin nhắn, fax hoặc các phương tiện khác) với thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm giảm giá và ưu đãi đặc biệt).
4.5 Về các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể hoặc trong các tương tác của bạn với chúng tôi, chúng tôi có thể đã thông báo cụ thể cho bạn về các mục đích khác mà chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn. Nếu vậy, chúng tôi cũng sẽ thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích bổ sung này, trừ khi chúng tôi có thông báo khác cụ thể.

5. Việc sử dụng cookie
5.1 Khi bạn tương tác với chúng tôi thông qua các trang web, chúng tôi có thể thu thập hoặc phân tích thông tin ẩn danh mà không thể từ đó xác định người dùng (“Thông tin tổng hợp”), chẳng hạn như số lượng người dùng và tần suất sử dụng, số lượt xem trang (hoặc số lần hiển thị trang) xảy ra trên trang web và các điểm vào và thoát chung vào trang web.
5.2 READS sử dụng các “cookie”, là một tệp dữ liệu nhỏ được gửi đến trình duyệt của bạn để lưu trữ và theo dõi Thông tin Tổng hợp về bạn khi bạn vào trang web của chúng tôi. Cookie được sử dụng để theo dõi thông tin như số lượng người dùng và tần suất sử dụng, hồ sơ của người dùng và các trang web ưa thích của họ.
5.3 READS có thể sử dụng một công ty độc lập (“Công ty Nghiên cứu thị trường của Bên thứ ba”) để đo lường và phân tích việc sử dụng Internet trên các trang web của READS. READS sử dụng các dịch vụ của Công ty Nghiên cứu thị trường của Bên thứ ba để thu thập thông tin cốt lõi sau về việc sử dụng các trang web của chúng tôi:
(a) Số lượt xem trang (hoặc số lần hiển thị trang) xảy ra trên các trang web của READS ;
(b) Số lượng khách độc nhất truy cập vào các trang web READS
(c) Thời gian lượng khách độc nhất này (trung bình) dành cho các trang web của READS khi họ truy cập; và
(d) Điểm vào và thoát phổ biến khi truy cập vào các trang web của READS.
5.4 Thông tin này được Công ty Nghiên cứu thị trường của Bên thứ ba tổng hợp và cung cấp cho READS để hỗ trợ phân tích việc sử dụng các trang web của READS. Dữ liệu này cũng có thể được truy cập bởi các tổ chức truyền thông và các công ty nghiên cứu vì mục đích tổ chức so sánh ngành với các cổng Internet khác.
5.5 Các trang trên các trang web của READS có thể được mã hóa bằng phần mềm cho phép Công ty Nghiên cứu thị trường của Bên thứ ba theo dõi lượng khách truy cập vào các trang web của chúng tôi.
5.6 Nếu bạn muốn tắt các cookie có liên quan với công nghệ này, bạn có thể làm như vậy bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, bạn không thể truy cập một số bộ phận nhất định của trang web của chúng tôi.

6. Trang của Bên thứ ba
6.1 Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba được liên kết với trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba. Một số trang web của bên thứ ba này có thể được đồng thương hiệu với logo hoặc nhãn hiệu của chúng tôi, mặc dù chúng không được chúng tôi vận hành hoặc bảo trì. Khi bạn đã rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên kiểm tra các điều khoản, điều kiện và chính sách hiện hành của trang web bên thứ ba để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ bạn.
6.1 Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác được điều hành bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như đối tác kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các thông lệ về quyền riêng tư của các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba được liên kết với trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu về các chính sách bảo mật của các trang web bên thứ ba. Một số trang web của bên thứ ba này có thể được đồng thương hiệu với logo hoặc nhãn hiệu của chúng tôi, mặc dù chúng không được chúng tôi vận hành hoặc bảo trì. Khi bạn đã rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên kiểm tra các điều khoản, điều kiện và chính sách hiện hành của trang web bên thứ ba để xác định cách họ sẽ xử lý bất kỳ thông tin nào họ thu thập từ bạn.

7. Thu hồi, truy cập và sửa dữ liệu cá nhân của bạn
7.1 Trong trường hợp bạn muốn thu hồi việc đồng ý sử dụng Dữ liệu Cá nhân hoặc quyền truy cập hoặc chỉnh sửa hồ sơ Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng đăng nhập vào tài khoản có liên quan thông qua Dữ liệu Cá nhân được cung cấp, nếu không được, vui lòng liên hệ Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu, chi tiết liên hệ được tìm thấy trong Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc tài liệu tương tự ở nơi khác trên trang web READS có liên quan.
7.2 Xin lưu ý rằng nếu Dữ liệu cá nhân của bạn đã được bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi, bạn nên liên hệ trực tiếp với bên đó để thực hiện bất kỳ truy vấn, phản hồi nào và yêu cầu truy cập và chỉnh sửa cho READS thay mặt bạn.
7.3 Xin lưu ý rằng nếu bạn thu hồi sự đồng ý của bạn đối với bất kỳ hoặc tất cả việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân, tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của bạn, READS có thể không tiếp tục cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của mình cho bạn hoặc quản lý mọi mối quan hệ hợp đồng tại chỗ và điều này cũng có thể dẫn đến việc chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào với READS và việc bạn vi phạm các nghĩa vụ hoặc cam kết hợp đồng của bạn, và các quyền và biện pháp pháp lý của READS trong sự kiện đó được bảo lưu rõ ràng.

8. Luật chi phối
8.1 Chính sách quyền riêng tư này sẽ được điều chỉnh trong mọi khía cạnh của luật pháp Singapore.

(Cập nhật lần cuối ngày 21 tháng 02 năm 2021)